Prezes: detektyw Karolina Bukowczan
Licencja nr 0001526, wyd. przez KWP w Krakowie
Działalność od 2003 r., Nr wpisu MSWiA: RD-6/2006

Terminy, jak i dokładna wycena ustalane są z Klientem po zapoznaniu się ze specyfiką sprawy. Ceny oferowanych usług uzależnione są od stopnia złożoności zleconych zadań, obszaru działania, czasu wykonania usługi, użycia potencjału kadrowego i logistycznego.Przykładowe ceny:


Godzina pracy detektywa 95,00 PLN
Stawka za przejechany 1 km 2,00 zł PLN
   
Podstawowe ustalenia 1200,00 PLN
Weryfikacje od 600,00 PLN


Oferujemy możliwość stałej współpracy z GRUPĄ KAMARO. Dla Klientów decydujących się na tę formę kooperacji oferujemy korzystne rabaty oraz szybszą realizację zleceń. Zlecenie wykonania danej usługi udokumentowane jest umową zlecenia, zawartą na osobistym spotkaniu, lub poprzez korespondencję elektroniczno-listowną. Działania rozpoczynamy po wpływie zaliczki w wysokości 50% szacowanej kwoty na konto zleceniobiorcy.

Warunki współpracy dla Klientów zagranicznych:
Po ustaleniu szczegółów zlecenia, drogą mailową przesyłamy zainteresowanemu umowy, które to, po podpisaniu i zeskanowaniu odsyłane są do nas tą samą drogą. Po akceptacji kosztów i wpłaceniu ustalonej zaliczki na konto naszej firmy, Kamaro rozpoczyna działania. Zleceniodawca na bieżąco informowany jest o przebiegu sprawy i efektach naszych poczynań. Powyższe informacje może uzyskiwać drogą mailową w formie profesjonalnego, szczegółowego raportu bądź drogą telefoniczną. Wszystkie pliki zabezpieczone są specjalnym kodowanym hasłem, aby w pełni zachować poufność informacji.

Jesteśmy czynnym płatnikiem VAT w wysokości 23%.

   
   
* obowiązkowe  

GRUPA KAMARO
Al. Marszałka Focha 32 lok. 6, 30-119 Kraków
tel./fax: 12 637 72 48, kom. 512 447 475
e-mail: sekretariat@kamaro.pl