Prezes: detektyw Karolina Bukowczan
Licencja nr 0001526, wyd. przez KWP w Krakowie
Działalność od 2003 r., Nr wpisu MSWiA: RD-6/2006

GRUPA KAMARO - Kamaro Sp. z o.o.

Adres biura:
Al. Marszałka Focha 32 apartament 6
30-119 Kraków
tel./fax : 12 637 72 48
              512 447 475

NIP: 944-18-67-230
KRS: 0000183910
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Adresy e-mail:

Sekretariat sekretariat@kamaro.pl
Detektyw biuro@kamaro.pl


Konto bankowe:
BNP PARIBAS
05 1600 1039 0002 0037 5264 4001

   
   
* obowiązkowe